Human Centric Lighting...what's in a name?!

23-12-2017

Human Centric Lighting - oplossingen zijn aan een opmars bezig. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat deze oplossingen effectief zijn om gezonde kantoor- en werkomgevingen te creëren. 

Om het welzijn van medewerkers in een kantooromgeving optimaal te houden, maakt men gebruik van tijdgestuurde verlichtingssystemen met een verlichtingscyclus die rekening houdt met het circadiaanse ritme. Dit betekent dat de armaturen gedurende de dag hun lichtkleur en lichtsterkte aanpasten. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich gelukkiger en gezonder voelden. Daarnaast bleken de prestaties ook beter.   

Concreet ging het als volgt: tijdens de ochtend en vroege middag werden de werknemers gestimuleerd met hoge lichtsterkten en helderwit licht uit de indirecte verlichtingscomponenten. Later op de middag werd het natuurlijke biologische ritme ondersteund met warmer en gedimd licht. Met als doel het welzijn en het prestatievermogen te verbeteren. 

Uit het onderzoek bleek dat de deelnemers zich opmerkelijk beter voelden op hun werkplek. Met als gevolg dat zij beter presteerden. Opnieuw wordt aangetoond dat licht noodzakelijk is voor het welzijn van mensen in een kantoor - of werkomgeving.

bron: www.osram.nl en (inst)allicht - lichtmagazine voor professionals (december 2017)